Reglement

 
 1. Inleg : 4€ ( 3€ word verdeeld onder 1/2 van de vissers 0.5€ bom 0.5€ voor vis).
 2. Er wordt ingeschreven tot 1h. voor aanvang van de wedstrijd, met melding of men junior, dame of veteraan  is. Bij een tweekampen is dit 1h15.
 3. Veteraan is men vanaf 60 jaar en junior tot en met 16 jaar bij koppelvissen moet men met 2 zijn (niet enkel).
 4. Bij elke thuiswedstrijd wordt er enkel gevoederd en gevist met korrel van de club in droge toestand max 1 zakje. Maximum 1 1/2 liter losse witte afgezifte maden of casters en 2 potjes mais van 300gr.  Aan de haak is alles toegelaten behalve: alle soorten van voeder (boilies) deegwaren, patat, gekleurde maden, pellets zijn verboden aan de haak. Iedereen is verplicht om het maximum toegelaten voeder vanaf het begin van de wedstrijd op zijn plaats te hebben. Bij overtreding  volgt er onmiddelijke schorsing.
 5. De lengte van de hengelstok bedraagt maximum 9.5 meter, de afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 5 meter.
 6. Rek aan de hengel is toegelaten, pulla kit VERBODEN. (afplakken) De katapult is toegelaten. Reservelijnen moeten uit het water liggen. Voederpotjes zijn verboden.
 7. Er wordt recht voor zich gevist, men mag naar de kant (tegen de platen) vissen doch dit moet naar rechts gebeuren. In de hoeken mag men naar de hoek vissen.
 8. Gehaakte vis die loskomt OF vis gevangen aan stukgetrokken andere lijn telt NIET.
 9. De vis moet bij het affluiten uit het water zijn EN BLIJVEN. De vis onthaken in emmer en met de kop eerst in leefnet zetten.
 10. Er wordt begonnen met 2 leefnetten en de vis wordt om en om gezet. Het leefnet mag onder geen enkel momment uit het water genomen worden. Er mag geen vis overgezet worden van het ene naar het andere net; Reservenetten zijn ter beschikking aan het lokaal. Iedereen is verplicht zelf zijn netten aan te bieden aan de weegploeg.
 11. Het maximum gewicht per net is 20 KG  boven de 20kg is 20kg
 12. Vanaf men zen plaatsnummer heeft mag men zich naar de vijver begeven. 10 minuten na affluiten eerste reeks moet iedereen van de vijver verwijderd zijn. 15 minuten voor aanvang 2é reeks mag men terug naar de vijver.
 13. Wedstrijdsignalen : 1é fluitsignaal 5min leefnetten ingooien ,2é fluitsignaal vissen en voederen ,3é fluitsignaal nog 5 min, 4é fluitsignaal einde van de reeks.
 14. Vissers die betrapt worden op het plegen van bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd, leden van de club worden desnoods geschrapt uit de ledenlijst en hebben geen verhaal.
 15. Controle is altijd mogelijk en misdrijven worden onmiddellijk gemeld aan het bestuur zodat deze kan ingrijpen en een gepaste maatregel conform het reglement kan nemen.
 16. Prijzen :  De helft heeft prijs.
 17. Helpen :  Er mag geholpen worden  bij juniors , dames , veteranen enkel bij het scheppen EN onthaken van de vis.
 18. Bij vroegtijdig stoppen is het verboden de rest van de voeder in de vijver te gooien.

Iedere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven

Het bestuur wenst U veel visplezier.

 
 
Hits: 0001096
Bezoekers: 0000202